Լուրեր ՏավուշիցԼրահոս

Իջևան դարձած Քարվանսարայի հիմնադիր տոհմերն իրենց ենթաճյուղերով. Խոջումյաններ

Խոջումանք-ազգի անվանադիր Խոջումի անունով

Ծաղիկովանք-այս ենթաճյուղի ավագ Ալեքսանի մականունը եղել է Ծաղիկով

Մարկոսանք-այս ենթաճյուղի ավագ Մարկոսի անունով

Առեխանք-

Վզրանք-այս ենթաճյուղի ավագի մականունով

Խևոանք-այս ենթաճյուղի ավագ Տիգրանի մականունով

Սեիդանք-այս ենթաճյուղի ավագի անունը եղել է Սեիդ

Քուչանանք-այս ենթաճյուղի ավագ Արշակը կարճ բոյ և մեծ քուչ` փոր է ունեցել, ուստի կոչել են Քուչան

Ալթմանանք-այս ենթաճյուղի ավագի Ալթմանի անունով

Комментарии
"

Առնչվող հոդվածներ

Back to top button