Լուրեր ՏավուշիցՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Իջևան դարձած Քարվանսարայի հիմնադիր տոհմերն իրենց ենթաճյուղերով. Մանուչարյաններ

Մչարանք-տոհմի անվանադիր Մանուչարի (բարբառով կարճ` Մչարի) անունով:

Ազիկանք-

Նահոանք-ենթաճյուղի ավագ Նահապետի (բարբառով` Նահո) անունով:

Էլիզբարանք- ենթաճյուղի ավագ Էլիզբարի անունով:

Աթոանք- ենթաճյուղի ավագ Աթաբեկի (բարբառով` Աթո) անունով:

Լուսանկարը` tavushmedia.am

Комментарии
"

Առնչվող հոդվածներ

Back to top button